joi, 11 noiembrie 2010

C 4: Negociatorul

Obiective de performanta


După studierea acestui capitol, veţi fi în măsura:

         sa explicaţi influenta personalităţii asupra performantelor negociatorilor

         sa explicaţi conceptul de competenta a negociatorului

         sa descrieţi care sunt principalele aptitudini si abilitaţi ale negociatorului

         sa explicaţi conceptul de atitudine

         sa descrieţi diferite stiluri de negociere

         sa exemplificaţi anumite caracteristici ale unor stiluri naţionale

Clemanceau spunea ca este mai uşor sa faci război decât sa faci pace. Rezulta ca negocierea este un proces dificil, iar negociatorul, un profesionist care îsi asuma aceasta sarcina grea de a face pace.

Rezultatele negocierii depind în mare măsura de calităţile negociatorilor. Aceştia sunt indivizi cu personalităţi diferite care interactioneaza. Ei pot sa perceapă realitatea într-un mod diferit, datorita sistemelor de referinţa individuale cu care operează. Indivizii negociatori se deosebesc de asemenea prin competenta cu care abordează si conduc procesele negocierii. Vom examina în continuare aceste aspecte.

4.1 Personalitatea negociatorului

Personalitatea reprezintă cadrul relativ stabil al gândurilor, sentimentelor si comportamentelor care conferă individului unicitate, facându-1 diferit de alţi oameni.

De-a lungul timpului s-au dezvoltat teorii diferite care au încercat sa explice natura si dinamica personalităţii umane. Primele au pornit de la observaţiile din viata cotidiana si au descris oamenii prin trasaturi (bun, blând, agresiv etc). în perioada moderna, Freud a avut contribuţii esenţiale si foarte originale. Mecanismele de apărare psihologice descrise de el, ca reflectând conflictul interior al individului, se pot manifesta în procese de comunicare (ex.: prin lapsusuri, înlocuiri de cuvinte, uitarea unor cuvinte) si comportamente.

Au fost dezvoltate de asemenea teorii pe baza cărora au fost descrise tipuri si stiluri de personalitate. Sunt cunoscute astfel clasificarea în tipul de personalitate introvertita (caracterizata prin orientare spre sine, incomunicabilitate, timiditate ...) si extravertita (caracterizata prin orientare spre exterior, expansivitate, înclinare spre acţiune, tendinţa de a domina...). Numeroase modele ale unor stiluri personale constituie baza teoretica pentru testele utilizate la selectarea, la evaluarea personalului ori pentru planificarea carierei.

Trasaturile de personalitate ale individului negociator pot avea o influenta asupra modului în care acesta abordează si se comporta în negociere. Totuşi, în cazul unui negociator profesionist, înclinaţiile naturale ale personalităţii sale sunt eclipsate de alţi factori. Aceştia pot fi: circumstanţele, pregătirea negocierii, experienţa profesionala, diferite tehnici aplicate (ex.: analiza tranzacţionala) etc.4.2 Competenta negociatorului

Conceptul de competenta este complex si se traduce prin capacitatea unei persoane de a îndeplini o sarcina specifica la un standard ridicat. Prin urmare competenta nu poate fi înţeleasa decât în legătura cu o activitate precisa (cum este negocierea) si cu anumite criterii de apreciere a performantei. El înglobează atât cunoştinţele, cât si aptitudinile, atitudinile si comportamentele necesare îndeplinirii sarcinii.

4.2.1 Cunoştinţele

Cunoştinţele negociatorului acoperă domenii destul de variate. De pilda, negociatorul comercial trebuie sa cunoască produsul din punct de vedere tehnic, sa aibă cunoştinţe juridice, necesare întocmirii contractelor si sa fie un bun planificator si finantist. Cunoştinţele financiare sunt necesare deoarece aproape orice decizie pe care o ia negociatorul are impact asupra performantei financiare a întreprinderii pe care o reprezintă. La acestea se adaugă nevoia unor cunoştinţe de psihosociologie, necesare pentru înţelegerea interacţiunilor umane.

4.2.2 Aptitudinile

Aptitudinile reprezintă înclinaţia si calităţile psihice ale individului care condiţionează îndeplinirea în bune condiţii a unei munci.

Aptitudinile generale ale negociatorului sunt cele care se cer în multe alte locuri de munca: spirit de observaţie, memorie, atenţie, prezenta de spirit, gândire logica, imaginaţie, etc. Este dificil de negociat cu o persoana care manifesta o aparenta lipsa de inteligenta sau memorie, lipsa de atenţie sau imaginaţie, aceasta conducând la obosirea partenerului. Din acest motiv, deficientele de aptitudine sunt uneori mimate în scop tactic, pentru a câştiga puncte pe seama adversarului.

H. Souni (1998) enumera câteva aptitudini specifice muncii unui negociator -stăpânirea de sine, răbdarea, flexibilitatea, motivaţia si gândirea pozitiva. La acestea trebuie însă adăugata si creativitatea.

Stăpânirea de sine contribuie la realizarea unei stări psihice destinse, a unei bune comunicări intrapersonale si îi permite negociatorului sa-si valorifice mai bine resursele interne si externe. în acest mod sporeşte puterea sa personala. Baza consolidării acestui atribut este modul de viata echilibrat, care include desfăşurarea unor mici activităţi plăcute (lectura, muzica, sport), iar o tehnica non-verbala de echilibrare psihica este zâmbetul.

Răbdarea este necesara pentru negociator, care trebuie sa-si potrivească mişcările (comunicarea, abordarea diferitelor puncte ale agendei negocierii etc.) ritmului sau firesc dar si ritmului partenerului. De altfel răbdarea este calea cea mai potrivita de lupta împotriva stresului, care, în ultima instanţa, implica o intensificare perturbatoare a cadenţei ceasului nostru interior.

Flexibilitatea este esenţiala în negociere, deoarece defineşte capacitatea de adaptare la multiplele situaţii si la oamenii diferiţi ce vor fi întâlniţi. în cursul negocierii, partenerul poate trece de la amabilitate la mânie sau de la generozitate la încăpăţânare iar prin adaptarea la aceste schimbări el poate fi menţinut pe terenul unei bune înţelegeri, evitându-se alunecarea spre conflict.

Creativitatea este una dintre calităţile negociatorului care constituie totodată o sursa de putere. Aceasta îi permite sa descopere perspective noi asupra problemei sisa genereze soluţii bune, uneori neaşteptate, mai ales în momentele de blocaj a negocierii. în măsura în care negociatorul are în vedere atât interesele proprii cât si pe ale partenerului, contribuţia sa va fi nu numai apreciata dar devine indispensabila pentru obţinerea unor rezultate favorabile.

Gândirea pozitiva este echivalenta cu "un moral ridicat" si se manifesta prin optimism privitor la rezultatele acţiunilor întreprinse si prin încredere în judecata si acţiunile proprii. Prin aceasta devine o sursa puternica de energie interna. Evident gândirea pozitiva trebuie sa fie totodată logica si realista.

O tehnica de menţinere a tonusului psihic este sa nu formulam gândurile si sa nu evaluam acţiunile noastre în termeni negativi ("nu voi reuşi"), adică sa gândim în permanenta pozitiv. O alta tehnica la care se poate recurge în momentele critice este sa întrerupem fluxul negativ al gândurilor, imaginându-ne lucruri plăcute; un set de astfel de imagini ar fi util sa-1 avem deja pregătit în memoria noastră.

Automotivarea implica conştientizarea intereselor, nevoilor, motivelor care stau la baza acţiunii pe care o întreprinde negociatorul. Aceasta se realizează îi mai multe etape. în primul rând este necesar sa clarifice interesul, obiectivul, consecinţele si miza acţiunii; în al doilea rând sa identifice resorturile interioare care îl determina sa acţioneze (ceea ce are legătura cu atitudinile, valorile sau nevoile sale fundamentale); în al treilea rând, pentru a se menţine motivat, sa vizualizeze permanent aceste cauze care îi determina acţiunea. Automotivarea are astfel nu numai rolul de a da consistenta logica acţiunii dar contribuie la formarea si la întărirea voinţei de a reuşi.

4.2.3 Abilitatea

Abilitatea (sau deprinderea) se refera la îndemânarea, priceperea, iscusinţa, dobândite de regula de-a lungul timpului într-o îndeletnicire oarecare. Negocierea, ca sarcina de munca, reclama o buna pregătire în câteva domenii critice pentru conducerea si desfăşurarea proceselor specifice care o formează. Dintre acestea vom aminti:

         abilitatea de bun vânzător. în acest caz vorbim de vânzare în sensul cel mai
larg posibil: de produse sau servicii, de idei, de puncte de vedere etc.

         abilitatea de a colecta si a prelucra informaţii

         abilitatea de comunicare (în special de a pune întrebări, ascultarea activa,
prezentarea)

         abilitatea de a convinge si a influenta

         abilitatea manageriala (mai ales a componentelor de planificare, organizare
si control)

         abilitatea de creare a unui climat optim de lucru

         abilitatea de a face si a primi concesii

         abilitatea de a trata conflictele

4.2.4 Atitudinea

Atitudinea este un concept util pentru a înţelege legătura dintre planul intim al percepţiilor, convingerilor sau valorilor individului si planul exterior al comportamentelor. Negocierea prilejuieşte întâlnirea unor persoane sau grupuri care au atitudini cel mai adesea diferite referitor la natura problemelor si la modul de abordarea a lor. De aceea înţelegerea acestor aspecte are o deosebita importanta pentru a se asigura succesul negocierii.Conceptul include trei componente:

         componenta cognitiva: Fiecare persoana îsi construieşte imagini despre
lume,  îsi  formează convingeri proprii,  pe  baza cunoaşterii realităţii,
valorificând experienţele proprii de viata. Forţa acestor convingeri este
diferita, de la convingeri slabe la convingeri foarte puternice. Partenerul
poate, de pilda, sa nu agreeze în principiu colaborarea cu firme est-
europene.

         componenta afectiva: Imaginile despre lume au întotdeauna o încărcătura
emoţionala;   situaţiile,  evenimentele  sau  persoanele  pe  care  individul
ajunge sa le cunoască nu rămân fara ecou în plan afectiv.

         componenta   comportamentala:   Convingerile   si   sentimentele   asociate
acestora determina o anumita tendinţa de exteriorizare a persoanei fata de
o   situaţie,   eveniment   sau  persoana  (ex.:   "ascult  cu  respect  opiniile
partenerilor de discuţie").

Se presupune ca cele trei componente coexista armonios, respectând o logica interioara. De aceea o schimbare la nivelul unei componente este însoţita de o schimbare compensatorie a alteia sau ambelor celorlalte componente.

De exemplu, negociatorul poate parcurge următoarea suita de acomodări în interiorul atitudinii fata de partenerul sau: "Ştiu ca este un partener de încredere..." (convingere) ",„ dar sunt supărat ca nu m-a informat la timp despre întârzierea livrării ultimei transe din contractul vechi..." (modificare în plan afectiv) "... si de aceea voi solicita o clauza penalizatoare în noul contract..." (modificare în plan comportamental).

Atitudinea pe care o are negociatorul fata de activitatea de negociere îi conferă tendinţa de adoptare a unui stil specific de abordare a acestor proces.

4.3 Stiluri de negociere

Stilul de negociere trebuie interpretat ca reprezentând doar ceva potenţial, o înclinaţie a individului negociator de a adopta anumite comportamente, determinat de personalitatea si aria sa de competenta.

Aceasta nu înseamnă ca negociatorul care are o preferinţa pentru un anumit stil îl va transpune în practica întotdeauna, în orice situaţie. Negociatorul nu este o maşinărie al cărui comportament este predeterminat. înclinaţia naturala este adesea estompata de calculul pe care îl face, din care rezulta o strategie pe care o aplica în cursul tratativelor. Astfel un negociator care prin înclinaţia sa naturala este cooperant poate sa se comporte în registrul conflictual în negocierea efectiva, pentru ca asa considera ca este mai productiv.

Cu aceasta precizare - care pune în lumina diferenţa dintre stil, ca înclinaţie naturala si strategie, ca decizie - este totul util sa cunoaştem câteva stiluri de negociere.

Stoian et al. (1992) enumera unele dintre atitudinile frecvente ale negociatorilor, care descriu în esenţa diferite stiluri de negociere.

Acestea sunt stilul:

         cooperant, cu accent pe apropierea dintre parteneri si pe conlucrare sincera pentru
construcţia acordului reciproc avantajos;

         creativ - Se adaugă la cooperare si abilitatea de a scoate negocierile dn impas
prin propuneri noi, atractive pentru ambele parti;         raţional - Partenerii mizează pe maniera logica de abordare, pe politeţe si
obiectivitate, chiar în condiţiile unei încrederi reciproce limitate;

         pasiv   -   Atitudine   de   indiferenta   a   negociatorului   fata   de   propunerile   si
argumentele  partenerului.  Aceasta  abordare  reprezintă  însă  mai  degrabă  o
stratagema pentru deconcertarea acestuia, decât un stil de negociere.

         ostil - Negociatorul se manifesta prin tendinţa de a-si impune punctului de vedere
propriu, în ciuda inconsistentei argumentelor, posibil si datorita supraevaluării
capacităţii profesionala si intelectuale;

         agresiv - Atitudine de forţa, datorata abordării cu rea-credinţa a negocierii (sau ca
o manifestare de moment);

         dependent - Atitudinea negociatorului de a conlucra cu un partener mult mai
puternic.

H. Souni (1998) descrie alte stiluri de negociere, unele dintre ele comune cu cele anterioare:

         cooperant, incluzând atât accentul pus pe apropiere de partener si conlucrare
sincera, cât si pe generarea unor soluţii creative.

         conflictual - Negociatorul prefera abordarea însoţita de un comportament abuziv,
inflexibil, recurgând la ameninţări,  strigând mai tare pentru a dovedi ca are
dreptate sau pentru a-1 destabiliza pe partener.

         afectiv -  Negociatorul este dominat de  sensibilitate  si adesea influenţat de
sentimentele si emoţiile de moment, care este gata sa încheie o afacere daca îi
place partenerul sau sa renunţe la negociere pentru ca celalalt îi displace

         demagogic - Negociator recurge la instrumente din zona înşelăciunii (minciuna,
disimulare, manipulare, duplicitate), de regula, în lipsa unor resurse sau a unor
mijloace intelectuale adecvate.

Raportul care se creează între astfel de tipuri de atitudini dau o coloratura specifica unei negocieri. Situaţia cea mai favorabila este desigur atunci când are loc întâlnirea cooperant-cooperant, ceea ce conduce la o negociere integrativa, creatoare. Alte combinaţii creează un dezechilibru; negociatorul cooperant va încerca mai întâi sa aducă partenerul pe acelaşi teren al înţelegerii iar, daca aceasta nu este posibil, îsi va schimba el însuşi atitudinea, adoptând registrul celuilalt. Astfel, daca negociatorul cooperant întâlneşte un partener conflictual, acţionează pentru a-1 determina sa fie mai înţelegător si, în caz de eşec, fie devine mai conflictual decât acesta, fie se supune provizoriu, în mod tactic2.

4.4 Influenta culturii naţionale asupra stilului de negociere

Cultura naţionala influenţează stilul de negociere; astfel pot fi descrise mai multe trasaturi specifice pentru negociatorii din diferite zone geografice.   Vom menţiona câteva astfel de caracteristici ale negociatorilor din America de Nord, câteva tari din Europa si Asia (după T. Georgescu, 1992)

Negociatorul american (SUA si Canada)

considera negocierea ca fiind un proces competitiv constructiv;

2 Hassan Souni, Manipularea în negocieri, Ed. Antet, Bucureşti, 1998, p 41sunt prietenoşi, neprotocolari, manifesta tendinţe de "egalitarism" între şefi si subalterni, sunt individualităţi puternice, cu o puternica gândire pozitiva, nu prezintă interes fata de culturile străine;

acorda importanta mare organizării, punctualităţii, eficientei si iau decizii cu rapiditate (datorita si mandatelor elastice pe care, de regula, le primesc);

-     îsi iau o marja de preţ substanţiala, acorda o mare atenţie aspectelor financiare, au
tendinţa sa-si asume riscuri;

argumentarea este centrata pe elemente de eficienta, prefera negocierea "punct cu punct", cu apropiere treptata de soluţia de compromis.

Negociatorul francez

-     considerata negocierea ca fiind o competiţie dura, o dezbatere ampla si o căutare a
unor soluţii bine fundamentate;

apreciază punctualitatea, acorda atenţie factorului social, manifesta umor si ironie,

agreează momentele de destindere;

în cazul marilor companii, deciziile sunt luate centralizat.

Negociatorul englez

este bine instruit si bine pregătit pentru negociere; au scheme de negociere pregătite, deţin informaţii relevante si au chiar fise de caracterizare a partenerilor;

-     este politicos, punctual, protocolar;

negociază pe baza de date concrete, judeca bine deciziile luate si îsi respecta cuvântul.

Negociatorul german

se străduieşte sa obtina cele mai bune condiţii, dar lăsând si partenerul sa câştige;

-     este  serios,  calm,   sigur pe  sine,  politicos,  meticulos,  exact,  perseverent  si
manifesta empatie fata de partener;

se tine de cuvânt, respectând cele convenite cu exactitate.

Negociatorul italian

apreciază tocmeala, chiar daca pare ca a realizat o afacere buna;

este deschis, temperamental, se entuziasmează uşor, combina argumentaţia logica

cu cea emoţionala, flexibil, dar îsi poate pierde răbdarea (sub presiunea timpului),

apreciază umorul, glumele si protocolul de calitate;

cunoaşte bine domeniul de negociere, abordează subiectele direct si deschis; în

marile companii deciziile sunt luate la nivel centralizat.

Negociatorul chinez

acorda o mare atenţie preţului si accepta sa negocieze doar după ce acesta a fost scăzut la un nivel considerat negociabil;

este ospitalier, apreciază complimentele, manifesta reţinere fata de femei si negociatori tineri;

-         nu se grăbeşte niciodată si negocierile sunt greoaie;

-         chinezii  utilizează echipe  de  negociere  numeroase,  cu  mulţi  specialişti  care
întreabă permanent câte ceva; adesea echipa este schimbata, în totalitate sau
parţial, pe parcurs.Negociatorul japonez

îsi încadrează strategia de negociere unei strategii mai largi, agresive, privind piaţa si concurenta;

este educat, bine instruit, inteligent si creativ, îsi pregăteşte bine negocierea, pe baza de multiple informaţii si cunoaşterea contextului, a partenerilor (fise personale ale partenerilor);

-         nu agreează glumele, ironiile, protocolul are aspect de ceremonial;

-         considera ca negocierea cere experienţa, răbdare, concentrare; este vag si neclar în
declaraţii, nu negociază cu cărţile pe fata, adopta uneori o atitudine pasiva în mod
deliberat, argumentează pe baza de fapte, logica rece si sentimente justificate si
pertinente;

-         în companiile japoneze deciziile se iau mai lent decât la americani sau europeni,
dar sunt implementate mai rapid.

REZUMA T

Rezultatele negocierii depind în mare măsura de calităţile negociatorilor. în primul rând, trasaturile de personalitate ale individului negociator pot avea o influenta asupra modului în care acesta abordează si se comporta în negociere, deşi, în cazul unui negociator profesionist, înclinaţiile naturale ale personalităţii sale sunt eclipsate de alţi factori.

Competenta negociatorului se traduce prin capacitatea acestuia de a îndeplini sarcinile specifice la un standard ridicat si înglobează atât cunoştinţe, cât si aptitudini, atitudini si comportamente necesare.

Cunoştinţele acoperă domenii destul de variate (tehnice, economice, financiare, juridice etc).

Aptitudinile generale ale negociatorului sunt cele care se cer în multe alte locuri de munca (ex.: spirit de observaţie, memorie, atenţie, prezenta de spirit, gândire logica, imaginaţie, etc). La acestea se adaugă si aptitudini specifice muncii unui negociator, cum sunt stăpânirea de sine, răbdarea, flexibilitatea, motivaţia si gândirea pozitiva.

Negocierea, ca sarcina de munca, Eclama abilitaţi specifice, dobândite de regula de-a lungul timpului (ex.: bun vânzător, comunicare, manageriala, a face si a primi concesii, a trata conflictele).

Atitudinea pe care o are negociatorul fata de activitatea de negociere îi conferă tendinţa de adoptare a unui stil specific de abordare a acestor proces. Exista numeroase modele ale unor stiluri de negociere, ca înclinaţie naturala spre adoptarea unor anumite comportamente. Stilul de negociere este influenţat si de cultura naţionala a negociatorului; astfel pot fi descrişi diferiţi negociatori în funcţie de tara sau zona geografica de unde provin.