joi, 11 noiembrie 2010

C 7: Etapele desfăşurării negocierii

Obiective de performanta

După studierea acestui capitol, veţi fi în măsura:
         sa explicaţi procesul global de negociere
         sa cunoaşteţi câteva modele ale desfăşurării negocierii propriu-zise din literatura
de specialitate
         sa înţelegeţi care sunt principalele faze ale desfăşurării negocierii
         sa explicaţi care este conţinutul fazei de începere a negocierii
         sa explicaţi care este conţinutul fazei de explorare si ajustare a poziţiilor
         sa explicaţi care este conţinutul si cum sunt utilizate propunerile si concesiile
         sa explicaţi problemele si tehnicile de încheiere a negocierii
Un proces global de negociere are trei faze:
         prenegocierea - care include pregătirea negocierii. în afara de aceasta activitate,
prenegocierea  poate  cuprinde,   în  funcţie   de   domeniu   si  circumstanţe,   alte
componente cum sunt: (i) activitatea precontractuala (în negocierea comerciala),
(ii) acţiuni preliminare necesare pentru ca părţile sa accepte angajarea în tratative
(mai ales în negocierea internaţionala si cea sociala), (iii) o negociere pregătitoare
a întâlnirii pârtilor, în cazul unor tratative de mare amploare, în special în
negocierea internaţionala (ex.: definitivarea ordinii de zi, a pârtilor care vor lua
parte la tratative, a unor aspecte procedurale etc. pentru o conferinţa internaţionala
de pace).
         negocierea propriu-zisa, care se refera la întâlnirea pârtilor si la discuţiile pe care
le poarta, până la încheierea acordului. (Nu vom folosi întotdeauna calificativul
"propriu-zis", referirea la desfăşurarea negocierii implicând derularea întâlnirii
pârtilor)
         post-negocierea - care vizează aspecte legate de pregătirea implementării si
implementarea acordului.
Cea mai importanta componenta a prenegocierii - pregătirea negocierii - a fost tratata în capitolul anterior. în acest capitol vom examina un aspect important al negocierii propriu-zise - fazele sau etapele acestui proces.
Varietatea situaţiilor de negociere, determinata de natura diferita a obiectului si contextului acesteia, precum si varietatea abordărilor strategice ale întâlnirii fac dificila o determinare stricta a structurii procesului pe faze distincte. Totuşi se conturează un sens în evoluţia interacţiunii pârtilor si momente distincte ale acesteia.
7.1 Modele ale desfăşurării negocierii
Negocierea este, în esenţa, un proces de comunicare între parteneri care au puncte de vedere diferite asupra realităţii ce le aparţine deopotrivă. Din aceasta perspectiva, o arie de preocupări o reprezintă schimbul de informaţii si influenţarea reciproca, gratie cărora se ajunge la realizarea unei înţelegeri comune a situaţiilor si problemelor. Pe aceasta baza începe, de fapt, construirea acordului; realitatea devine

cu adevărat comuna, poziţiile pârtilor sunt mai clare, interesele pe care le exprima ies la lumina.
în acelaşi timp negocierea este un proces de schimb de valori sau chiar de creare de noi valori între parteneri care au nevoi divergente. Aceştia formulează oferte si cereri prin care se pun în evidenta diferentele de poziţii, fac propuneri si schimba concesii. Ei realizează tranzacţii prin care aspira spre satisfacerea propriilor interese si se deplasează de la soluţia cea mai buna din punctul lor de vedere, la următoarea soluţie cea mai buna, din punctul de vedere al ambelor parti.
Cei mai mulţi autori surprind în descrierea dinamicii negocierii aportul comunicării si tranzacţionării de valori la realizarea acordului.
Hiltrop si Udall (1995) disting următoarele etape: începerea, clarificarea poziţiilor, tranzacţionarea si încheierea.
Gavin Kennedy (1998) propune o abordare similara, dar separa schimbul în doua componente: propuneri si tranzacţionare. în viziunea sa fazele negocierii sunt:
         dezbaterea - prin care negociatorul defineşte ce vor ceilalţi;
         propunerea - prin care negociatorul afla ce poate face pentru ceilalţi;
         tranzacţionarea - prin care părţile fac ceva pentru ceilalţi, oferind si primind
valori;
         acordul.
Drumul parcurs împreuna de parteneri traversează zone de consens, de confruntare si de generare creativa de soluţii. Deşi ei construiesc pe terenul intereselor comune, obiectivul lor este sa lase conflictul sa se exprime, deoarece numai în acest fel pot fi cunoscute problemele reale. Abia după aceea se poate acţiona eficace pentru anihilarea sa, prin lărgirea zonei de acord si îngustarea până la dispariţie a dezacordului.
Din perspectiva articularii conflictului si cooperării, Maddux (1995) enumera următorii paşi ai negocierii:
         declararea   scopurilor   si   începerea   procesului   -partenerii   identifica   temele
principale ale comunicării;
         exprimarea  dezacordului  si  conflictului - partenerii exprima poziţiile  lor  si
evaluează divergentele;
         reevaluare si compromis - partenerii îsi modifica poziţiile  si găsesc  soluţii
comune;
         acordul.
7.2 Conţinutul fazelor negocierii propriu-zise
Comunicarea în scopul înţelegerii comune a problemelor si poziţiilor, schimbul de valori si rezolvarea conflictelor constituie ingredientele esenţiale ale desfăşurării negocierii. Modul în care sunt combinate dau o configuraţie particulara fiecărei situaţii specifice. Ca model general, însă, se evidenţiază următoarea succesiune de faze: începerea negocierii, explorarea si ajustarea poziţiilor, schimbul de valori, încheierea negocierii.
7.2.1 începerea negocierii
începerea negocierii acoperă primele momente ale întâlnirii partenerilor, de "spargerea ghetii". Preocupările principale vizează forma interacţiunii: crearea climatului adecvat (de preferinţa de înţelegere) si clarificarea aspectelor procedurale.

Durata si semnificaţia fazei depinde de stilul abordat de parteneri. Orientarea conflictuala a negociatorului îl va face sa acţioneze pentru a-si impune punctul de vedere de la început; de exemplu el va stabili ordinea de zi ignorând observaţiile si cererile celuilalt. Intr-o orientare cooperanta, însă, perioadei de început i se acorda o atenţie speciala si este tratata ca un "ritual" pe care participanţii se obliga sa îl respecte. Mişcările sunt bine controlate, deoarece fiecare este conştient ca este supus unei examinări atente, dar, în acelaşi timp, scopul este ca participanţii sa se acomodeze unii cu ceilalţi.
Vom descrie începerea negocierii în cazul abordării cooperante, datorita funcţiei sale de a crea climatul de înţelegere, ce va influenta întreaga desfăşurare a interacţiunii. Cum se întâmpla si în alte împrejurări, primele impresii sunt foarte puternice si se modifica greu.
Un prim moment este salutul. Şeful fiecărei echipe îsi prezintă de regula colaboratorii; acesta va menţiona nu doar numele lor ci si titlurile profesionale, adăugând eventual câteva cuvinte care sa le scoată în evidenta valoarea.
Primul dialog are un caracter neformal si se poate purta în picioare, înainte ca participanţii sa-si ocupe locurile la masa tratativelor. Subiectele abordate vor fi neutre, de convenienţa (ex.: cum si-au petrecut ziua, cum au călătorit, cum este hotelul, subiecte de ultim moment din sport sau cultura, experienţe comune din trecut). Trebuie stopata tendinţa unor negociatori mai puţin experimentaţi de a aduce în discuţie prea devreme aspectele de conţinut. Negociatorul nu va răspunde la întrebările de acest fel si va readuce dialogul pe făgaşul firesc, (ex.: "Ati reuşit sa rezolvaţi divergentele cu chiriaşii anteriori?"; "Aceste aspecte le vom discuta puţin mai târziu..., dar spuneţi-mi cum vi s-a părut jocul actorilor în piesa de teatru pe care ati văzut-o?").
Dincolo de ceea ce par mişcări lipsite de importanta, protagoniştii desfăşoară o intensa activitate de receptare si interpretare a tuturor mesajelor verbale si, mai ales, non-verbale din jur. Astfel sunt evaluate la ceilalţi: îmbrăcămintea, ţinuta, expresia fetei etc. Un rol important îl are tonul discuţiilor. Raportul dintre parti este influenţat negativ daca celalalt are un ton ostil, determinat de supărare, furie sau neîncredere. De asemenea, un ton prea servil, acompaniat de manifestări exagerate de prietenie nu face decât sa-i slăbească poziţia negociatorului. Ritmul mişcărilor are la rândul sau semnificaţii ce pot influenta caracterul de lucru al negocierii. De aceea trebuie sa fie precis, alert si bine ponderat, începând de la intrarea în sala de negociere, continuând cu felul în care gazda îsi intra în atribuţii (ex.: servirea cafelei), cu ritmul discuţiilor sau cu pauzele în conversaţie.
Momentele următoare ale fazei de început a negocierii aduc dialogul în zona rezolvării problemelor procedurale. în principal accentul cade pe stabilirea ordinii de zi, dar, în cazul unor negocieri mai ample, pot fi rezolvate si alte aspecte cum ar fi: durata totala a dezbaterilor, durata rezervata fiecărui punct al agendei, ordinea luării cuvântului, modalităţile de rezolvare a neînţelegerilor de ordin procedural ulterioare etc.
ACTIVITATE
Ce sfat ati oferi unui negociator privitor la atitudinea si comportamentul adecvat fata
de partener, atunci când se discuta ordinea de zi?
Stabilirea ordinii de zi poate da naştere la primele confruntări, deoarece părţile pot avea o viziune diferita asupra obiectului si întinderii negocierii. Fiecare va încerca sa

includă pe agenda subiectele (elementele de negociere) asupra cărora poarta un interes deosebit. Atitudinea cea mai productiva este ca negociatorii sa dovedească cât mai multa deschidere fata de sugestiile partenerilor si sa le accepte propunerile asupra cărora nu au obiecţii serioase.
Ei pot însă alege ordinea în care sa fie abordate subiectele; în acest sens o strategie utila este sa fie lăsate la sfârşit problemele mai dificile. Se contează astfel pe efectul psihologic al înţelegerilor realizate până în momentul abordării punctelor controversate: oamenii pot fi mai motivaţi sa le rezolve, după efortul investit până atunci pentru realizarea acordului.
7.2.2 Explorarea si ajustarea poziţiilor
Explorarea si ajustarea poziţiilor include activităţi de clarificare a problemelor si subiectelor negociate (a obiectului si elementelor negocierii), de prezentare si argumentare a poziţiilor de negociere, de ajustare a poziţiilor. Aceasta prilejuieşte si o larga cercetare asupra a ceea ce doresc părţile, ca o continuare si completare a analizelor efectuate în faza pregătirii negocierii. Este o etapa foarte extinsa: G. Kennedy o evaluează la 80% din durata tratativelor.
Desfăşurarea etapei exploratorii este puternic influenţată de strategiile comportamentale ale partenerilor. Negociatorul conflictual va insista ca celalalt sa facă primul oferta si va răspunde cu cereri foarte înalte sau oferte foarte joase. îsi va apară poziţiile cu duritate, exagerând poziţia sa si discreditând poziţia celuilalt.
în cazul negocierii cooperante, problema celui care vorbeşte primul nu are importanta, alternând ofertele si cererile. Acestea sunt exprimate la niveluri moderate iar fermitatea este combinata cu flexibilitatea, indicându-se motivele rezonabile ale menţinerii pe o poziţie sau ale cererilor. De asemenea un spaţiu foarte larg al dezbaterii este dedicat descoperirii intereselor care stau în spatele poziţiilor exprimate, întreaga construcţie a înţelegerii este bazata pe relevarea motivelor care îi determina pe parteneri sa acţioneze în felul în care o fac, putându-se găsi mai uşor soluţii care sa răspundă intereselor fundamentale ale acestora mai degrabă decât poziţiilor de circumstanţa pe care le adopta.
Si în aceasta faza, în special în partea iniţiala, trebuie rezolvate de parteneri câteva aspecte practice. Unul dintre acestea este modul în care sunt conduse discuţiile si sunt organizate intervenţiilor. De regula iniţiativa începerii dezbaterilor aparţine gazdei, preluarea acesteia de invitaţi riscând sa fie interpretata ca o abordare agresiva. Intervenţiile partenerilor trebuie sa fie scurte si concise, evitându-se preluarea controlului discuţiilor de către o singura parte.
Dialogul fazei exploratorii este condus astfel încât sa permită obţinerea de la partener a cât mai multor informaţii despre nevoile si interesele sale. Nu este suficient sa se afle ofertele sau cererile partenerului: esenţial este sa se descopere de ce exprima acele dorinţe sau acele poziţii.
ACTIVITATE
De ce este important ca explorarea sa se extindă de la aflarea poziţiilor de negociere si la aflarea si înţelegerea nevoilor si intereselor partenerului?
Cunoscând nevoile fiecăruia, negociatorii pot sa-si dea seama de configuraţia zonei de acord si a dezacordurilor. Astfel, vânzătorul si cumpărătorul maşinii vechi sunt în divergenta referitor la preţ dar constata ca au multiple interese comune: încheierea

rapida a afacerii, intrarea în posesie imediata a banilor si a produsului, menţinerea unei relaţii bune în calitatea lor de colegi de serviciu. Proprietarii si chiriaşii au si ei interese comune (ex.: de a încheia acordul) si diferite(ex.: nivelul chiriei, amenajările interioare); alte cerinţe nu sunt, în esenţa, contestabile, chiar daca poziţiile iniţiale au fost diferite (ex.: durata contractului). Identificând zona de acord, părţile îsi pot concentra acţiunea în aceasta direcţie, construind pe ceea ce îi uneşte si nu pe ceea ce îi separa.
Principalele tehnici utilizate în aceasta faza sunt cele de comunicare, legate de informare - punerea întrebărilor si de ascultarea activa - si argumentare.
întrebările constituie un instrument privilegiat de lucru, permiţând clarificarea ofertelor si contra-ofertelor, a unor aspecte legate de poziţiile si interesele pârtilor etc.
Abilitatea de a pune întrebările potrivite este acompaniata de ascultarea activa. Ca regula generala, vorbitorul deţine mai multe informaţii decât transmite si, printr-o strategie de ascultare corecta, acesta poate fi determinat sa vorbească mai mult despre sine, despre nevoile, temerile sau priorităţile sale. în acelaşi timp, ascultarea activa joaca un rol important si în consolidarea relaţiei cu ceilalţi. Nimănui nu-i place sa vorbească la pereţi. Faptul ca interlocutorul se simte ascultat determina o reacţie reciproca din partea lui, fiind mai dispus sa facă un efort de a-1 înţelege pe partener.
Argumentarea este necesara pentru a justifica ofertele, propunerile si contra­propunerile sau refuzului de acceptare a unor propuneri. Prin aceasta părţile adâncesc cunoaşterea si înţelegerea poziţiilor de negociere si pot identifica si posibilităţi de modificare a lor. Astfel se creează o baza pentru ca ei sa se acomodeze nu numai la nivelul cunoaşterii, dar si la cel al poziţiilor de negociere. Astfel o argumentare serioasa a unui anumit aspect al pietei îl poate determina pe partener sa îsi reducă pretenţia iniţiala.
ACTIVITATE
Banca A intenţionează sa renunţe la spaţiul unei filiale dintr-o comuna sub­urbana a Bucurestiului, decizând sa îl închirieze până la o decizie privind vânzarea. Banca B este interesata de acest spaţiu, pentru a înfiinţa o sucursala proprie acolo. Negocierea se poarta pentru închirierea spaţiului, amenajat în mod adecvat desfăşurării unei activităţi bancare. Poziţia iniţiala a băncii A privitor la nivelul chiriei este de 33 dolari/mp/luna. Reprezentantul băncii B respinge aceasta oferta, ca fiind prea ridicata, iar reprezentantul băncii A reduce acest nivel la 30 dolari/mp/luna. Ce argumente ar fi putut folosi reprezentantul băncii B?
Argumentele pot fi: o comparaţie între preţul de vânzare al terenului din Bucureşti si din comuna respectiva, o comparaţie dintre alternativa închirierii si cea a construirii propriului sediu, obiecţii privind amenajările existente si configuraţia spaţiului util din clădire, care nu oferă cea mai buna varianta de circulaţie pentru clienţi etc. Aceste argumente îi oferă reprezentantului băncii A justificarea pentru o deplasare de pe poziţia declarata iniţial, care era prea ridicata fata de obiectivul sau. în plus îi ridica un semn de alarma referitor la ipoteza dorinţei băncii B de a începe activitatea imediat, fara a pierde un timp îndelungat pentru a construi propriul sediu.

7.2.3 Schimbul de valori
Faza schimbului de valori reprezintă efortul apropiat de terminarea negocierii, când părţile încearcă sa acopere diferenţa care rămâne între poziţiile lor de negociere.
Schimbul de valori se desfăşoară în mod diferit în funcţie de stilul negocierii. Negociatorul conflictual va pretinde sa primească concesii mari si va respinge cu duritate cererile celuilalt; eventualele modificări le va face doar la elementele de care nu este interesat. Negocierea cooperanta presupune realizarea unui schimb cât mai echilibrat de concesii, evaluarea onesta a valorii sau costului acestora, în scopul satisfacerii intereselor prioritare ale fiecăruia.
Instrumentele de baza sunt propunerile si concesiile.
Propunerile reprezintă oferte de a face ceva, fara un angajament ferm. Are un efect informaţional puternic: arata zona în care este interesat sa obtina concesii un negociator si zona în care este dispus sa cedeze. Funcţia sa principala este de a tatona direcţiile de realizare ale acordului. în mod evident propunerea este utilizata frecvent si în faza anterioara, de explorare si ajustare a poziţiilor.
Concesia reprezintă o oferta irevocabila, prin care negociatorul se deplasează de pe poziţia sa de negociere în schimbul unor avantaje. Nu mai are efect de informare, ci mai degrabă unul practic, de instrument prin care se ajunge la acoperirea diferentelor dintre parti.
Propunerea si concesia pot fi formulata în mai multe moduri: condiţionat, ca cerere unilaterala, ca oferta unilaterala sau de tipul "ori/ori".
Modul condiţionat este o forma completa, cuprinzând doua componente: condiţia si oferta. Structura formala este prin urmare:
"DACA X             ATUNCIY"
unde:
X reprezintă condiţia (ceea ce se doreşte),
Y oferta (ceea ce se oferă).
Cererea unilaterala înseamnă formularea propunerii doar în componenta condiţie. Aceasta ar putea sa fie considerata o încercare de forţare a partenerului sa facă ceva, conducând la riscul înăspririi climatului de negociere.
Oferta unilaterala este o formulare a propunerii care cuprinde doar ultima parte, oferta simpla. Aceasta ar putea însemna o concesie unilaterala făcuta cererilor celeilalte parti. Este posibil sa apară si o asemenea mişcare în jocul negociatorului, care spera astfel ca celalalt va acţiona în mod similar ca răspuns la bunăvoinţa sa. De regula, însă, o concesie unilaterala nu face decât sa dea naştere la alte cereri ale oponentului.
Propunerea alternativa "ori/ori" oferă partenerului posibilitatea de a alege dintre doua soluţii. Aceasta formulare pare mai greoaie si îl obliga pe cel care o primeşte sa reflecteze asupra ei, pentru a- i înţelege implicaţiile. Poate din acest motiv nu risca sa fie ignorata de partener.
Propunerea si concesia, deşi au aceeaşi construcţie formala, diferă prin mai multe aspecte.

Propunerea:
    nu presupune un angajament ferm al celui care o face. Aceasta se realizează prin
felul în care sunt formulate cele doua parti ale sale: condiţia este precisa, iar
oferta este vaga.
ACTIVITATE
Formulaţi o propunere la modul condiţionat pentru o negociere privind închirierea unui spaţiu de birouri, în care proprietarul (al cărui rol îl jucaţi) este interesat sa obtina plata în avans pentru 6 luni, în loc de doua luni iar chiriaşul de o durata a contractului, la acelaşi nivel al chiriei, mai mare decât cea oferita, de doar 1 an. (obs. Proprietarul apreciază ca nivelul chiriei în zona va creste, ca urmare a construcţiei unui "mall", despre care ştie ca este proiectata sa înceapă peste 2 ani)
O formulare poate fi: "Pot lua în considerare o extindere a duratei contractului, daca sunteţi de acord cu plata în avans a chiriei pe 6 luni". Se constata cum condiţia -plata în avans a chiriei pe 6 luni - este clar exprimata, iar oferta - extinderea duratei contractului - este vaga. Proprietarul s-a angajat, de fapt, sa ia în considerare, sa analizeze posibilitatea de a extinde durata, si nu sa extindă aceasta durata..
    primirea unei propuneri se face, în procedura standard, prin parcurgerea a tei
paşi:
-         Primul este punerea unor întrebări pentru clarificarea aspectele relevante
despre condiţie si oferta.
-         Cel de-al doilea pas este rezumarea discuţiilor, astfel încât sa fie clare pentru
ambele parti concluziile la care s-a ajuns.
-         Abia în al treilea rând se va da un răspuns final, care poate fi: acceptarea sau
respingerea propunerii,  ori formularea unei contra-propuneri. Aceasta din
urma  reprezintă  o  reluare   a  propunerii  partenerului,   incluzând  anumite
amendamente.
Concesiile:
    reprezintă un angajament ferm, ceea ce este realizat prin formularea ferma atât a
condiţiei, cât si a ofertei.
ACTIVITATE
Transformaţi formularea de la activitatea precedenta într-o concesie condiţionată referitoare la durata contractului de închiriere
Formularea se va schimba, dând un caracter de angajament ferm si ofertei, nu numai condiţiei, si poate fi următoarea: "Daca sunteţi de acord cu plata în avans a chiriei pe 6 luni, atunci voi fi de acord cu extinderea duratei contractului la 2 ani."
• Spre deosebire de propuneri, concesiile sunt acceptate sau refuzate în mod direct si fara multe comentarii. în cazul acceptării unei oferte, răspunsul poate fi un simplu "da", care consfinţeşte înţelegerea. în cazul refuzului ofertei, negociatorul

nu trebuie sa reacţioneze negativ si nu va intra în disputa, ci va cere partenerului sa-i prezinte o contra-oferta.
Lipsa dezbaterilor face ca schimbul de concesii sa nu aibă o durata prea mare în cadrul procesului de ansamblu al negocierii.
Concesia trebuie privita ca o "marfa" care este oferita partenerului si, ca orice marfa, are o valoare si un cost. Valoarea este judecata pentru cel care o primeşte iar costul pentru cel care o oferă. Valoarea si costul sunt lucruri distincte si trebuie evaluate ca atare, chiar daca aparent ar putea părea ca sunt unul si acelaşi lucru. De exemplu avansul chiriei pe 6 luni poate însemna o mare valoare pentru proprietar (care are datorii scadente) si un cost mic pentru chiriaş (care are un excedent temporar de numerar).
Mişcările negociatorilor spre soluţii comune sunt facilitate de comportamentul de emitere a unor semnale. Semnalele sunt "mijloace prin care părţile îsi exprima dorinţa de a negocia ceva" (G. Kennedy).
ACTIVITATE
Ce semnalează o formulare de genul: "De regula încheiem contractele de închiriere pe
un an de zile"?
în subtext apare ideea ca pot fi acceptate si alte termene. Comportamentul de emitere de semnale este foarte util deoarece negociatorii îsi anunţa disponibilitatea de a se mişca de pe poziţii fara sa lase impresia ca "cedează".
Negociatorii au nevoie sa-si dezvolte abilitatea de a semnala si de a percepe semnalele partenerului, cărora sa le răspundă în mod adecvat. în primul rând semnalele nu trebuie respinse (ex.: "nu contează cum ati încheiat contractele până acum"). în al doilea rând trebuie decodificat corect; în acest sens un rol important îl are testarea înţelegerii lor, prin punerea de întrebări (ex.: "De ce depinde sa încheiaţi contractele pe un termen mai mare?") sau prin rezumare modului de percepere a situaţiei ("prin urmare dumneavoastră nu tineti neapărat ca durata contractului sa fie de un an").
7.2.4 Faza încheierii negocierii
încheierea negocierii este etapa ofertelor finale care conduc la realizarea înţelegerii pentru toate elementele aflate în discuţie. Ea apare ca o continuare a schimbului de concesii; de altfel cele mai multe dintre acestea sunt oferite si primite imediat înainte de acord (C. Cellich apreciază ca 80% dintre concesii au aceasta distribuţie).
Totuşi, faza încheierii acordului pune, în principal, problema momentului si modului în care părţile înţeleg sa pună capăt tratativelor si are prin aceasta anumite particularităţi. Apare o dificultate cauzata de incertitudinea în care se afla fiecare participant, care nu poate sa ştie cu precizie ca celalalt este la limita a ceea ce poate oferi.
Apare o dubla presiune:
         pe de o parte, negociatorii sunt tentaţi sa continue, pentru a obţine avantaje
suplimentare de la parteneri;
         pe de alta parte, ar prefera sa termine discuţiile, deoarece se afla la un punct când
risca sa fie puşi în situaţia de a ceda prea mult.

O abordare corecta este ca negociatorul sa considere momentul în care trebuie sa-si exprime acordul final ca este acela în care a reuşit sa realizeze ce si-a propus. Nu are rost sa continue doar pentru ca simte ca poate obţine un bonus, de altfel foarte incert si riscant.
Un sprijin pentru determinarea momentului final este dat de semnalele care indica ca este vorba despre o ultima concesie. Acestea pot fi:
         ultima concesie este cea mai buna dintr-o serie
         concesiile partenerului devin din ce în ce mai mici si mai greu de obţinut
         partenerul nu se mai arata interesat de discutarea altor subiecte ale negocierii
         partenerii nu mai răspund imediat la concesii ci cer explicaţii pentru refuzul
concesiei si, invers, explica de ce oferă doar o anumita valoare
         este accentuata prezentarea avantajelor oferite de oponent.
Tehnicile de terminare a negocierii cele mai frecvente sunt:
         Ultima concesie - consta în prezentarea unui avantaj de ultim moment (ex.: "Daca
acordam un avans pe sase luni în loc de cinci sunteţi de acord sa semnam
contractul?"). Aceasta presupune ca negociatorul sa aibă în rezerva mici concesii
pregătite pentru aceasta eventualitate. Condiţia este ca ultima concesie sa fie de
valoare mica; în caz contrar poate provoca noi aşteptări din partea partenerului
care va crede ca celalalt are încă rezerve si mai poate oferi alte avantaje.
         Rezumarea - presupune ca negociatorul sa facă un sumar al subiectelor abordate,
al concesiilor făcute si al avantajelor fiecărei parti. Arătând ce s-a realizat, ca efect
al efortului comun, se cere partenerului sa-si exprime acordul pentru parafarea
înţelegerii. Pentru a reuşi, rezumatul trebuie sa fie scurt si convingător.
         împărţirea diferenţei - negociatorul propune sa fie împărţita diferenţa care se
menţine între poziţiile lor (ex.: nivelul chiriei), pentru a se evita prelungirea inutila
a discuţiilor. Condiţia de baza pentru succesul acestei tehnici este ca diferentele
însasi sa reflecte corect interesele si obiectivele pârtilor.
         Alternativa (ori/ori) - negociatorului îi oferă partenerului posibilitatea de a alege
dintre doua variante.
         Ultimatumul - negociatorul face un rezumat al celor realizat până în acel moment
si îi cere partenerului sa-si dea acordul pentru încheierea contractului până la un
anumit moment precis (ex: ora 16, a doua zi). Exista riscul ca ultimatumul sa
trezească ostilitate si partenerul sa-1 refuze.
Acordul pentru ofertele finale trebuie exprimat clar si fara sa lase posibil interpretări diferite. După acest moment nu vor mai fi discutate avantajele obţinute, pentru a se evita riscul reluării discuţiilor.
Un alt set de probleme ale încheierii negocierii se refera la forma acordului (scris, oral) si la procedurile de ratificare. în toate cazurile, negociatorii trebuie sa se asigure ca înţelegerea este reala si nu exista diferente de interpretare; din acest motiv forma scrisa are avantajul ca pot fi verificate mai bine clauzele acordului. Chiar si un contract scris, comercial sau de alta natura, va trebui examinat cu multa grija înainte de semnare, fiind posibil sa fie introduse de către un partener (necinstit) prevederi suplimentare sau diferite de cele convenite.
Adesea intrarea în vigoare a acordului este condiţionată de anumite acţiuni. în cazul în care partenerul informează ca este necesara aprobarea superiorilor lui, atunci întreaga negociere n-a fost decât o pierdere de timp. Negociatorul trebuie sa se asigure dinainte care este autoritatea celuilalt.

REZUMA T
Un proces global de negociere are trei faze: prenegocierea, negocierea propriu-zisa, post-negocierea.
în ceea ce priveşte desfăşurarea negocierii (negocierea propriu-zisa) exista mai multe modele teoretice ale etapelor acestui proces, care surprind dinamica procesului de comunicare si de tranzacţionare de valori. Ca model general, se evidenţiază următoarea succesiune de feze: începerea negocierii, explorarea si ajustarea poziţiilor, schimbul de valori, încheierea negocierii.
începerea negocierii acoperă primele momente ale întâlnirii partenerilor, de "spargerea ghetii". Preocupările principale vizează forma interacţiunii: crearea climatului adecvat (de preferinţa de înţelegere) si clarificarea aspectelor procedurale.
Explorarea si ajustarea poziţiilor include activităţi de clarificare a problemelor si subiectelor negociate (a obiectului si elementelor negocierii), de prezentare si argumentare a poziţiilor de negociere, de ajustare a poziţiilor. Aceasta prilejuieşte si o larga cercetare asupra a ceea ce doresc părţile, ca o continuare si completare a analizelor efectuate în faza pregătirii negocierii. Principalele tehnici utilizate în aceasta faza sunt cele de comunicare, legate de informare - punerea întrebărilor si de ascultarea activa - si argumentare.
Faza schimbului de valori reprezintă efortul apropiat de terminarea negocierii, când părţile încearcă sa acopere diferenţa care rămâne între poziţiile lor de negociere. Instrumentele de baza sunt propunerile si concesiile.
încheierea negocierii este etapa ofertelor finale care conduc la realizarea înţelegerii pentru toate elementele aflate în discuţie; ea apare ca o continuare a schimbului de concesii. Faza încheierii acordului pune, în principal, problema momentului si modului în care părţile înţeleg sa pună capăt tratativelor si are prin aceasta apare o dificultate cauzata de incertitudinea în care se afla fiecare participant, care nu poate sa ştie cu precizie ca